* دوره تربیت معلم حفظ قرآن کریم نوجوان به هدف تمرکز بر آموزش به گروه سنی نوجوان برای اولین بار در کشور توسط مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بوتراب (ع) یزد برنامه ریزی شد و در زمستان سال 97 برگزار گردید.

این دوره برخلاف سایر دوره های تربیت معلم به صورت کارگاهی و در شرایط واقعی کلاس صورت گرفت که مربی بتواند به صورت عینی پاسخ سوالات زیادی که در ذهن دارد دریافت کند.

در این دوره معلمین یاد گرفتند چگونه حلاوت حفظ قرآن را به نوجوان بچشانند و انگیزه های درونی ایجاد کنند.

معلمین در این دوره یاد گرفتند چگونه کلاس حفظ قرآن را فعال و پویا برگزار کنند و در قالب همین کلاس شاد حافظانی مسلط به آیات قرآن تربیت نمایند.