موسسه بوتراب(ع) با تمسک به مفاهیم انسان ساز قرآن کریم و معارف اهل بیت(ع) و تلاش در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد جامعه به قرآن و عترت و تعمیق معرفت عمومی، تعمیم مفهوم، درک و تدبر قرآن کریم، فعالیت های فرهنگی و قرآنی خود را از سال 1393 شروع نمود.