آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم به روش نوین برای اولین بار دراستان یزد توسط استاد مجتبی شعاعی از قم  برگزار میگردد.

۱) آموزش قواعد روخوانی به روش جدید:
فورمولی ، چارتی ، تطبیقی و مقایسه ای
(5 تا 11 جلسه) + تطبیق قواعد روخوانی بر قران جهت روان خوان شدن قران اموزان (5 تا 7 جلسه).

در این روش تمام قواعد روخوانی در 17 فورمول ؛ در یک ورقه ی A4جمع آوری شده است 
۲) تربیت مربی ( یا ارتقآء سطح مربی ) روخوانی قرآن کریم :
( حداقل 15 جلسه / حداکثر21 جلسه ).

مدرس : استاد مجتبی شعاعی

توجه: برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین (وب کلاس)می باشد.
هزینه یک دوره آموزشی کامل 300هزار تومان

جهت ثبت نام به سامانه LMS.IBOUTORAB.IR مراجعه نمایید.