نام : فاطمه تجملیان

 تاریخ تولد 1362/1/7

 •  کارشناس حسابداری
 • حافظ قرآن
 • دارای رتبه های برتر استان در رشته ی مختلف حفظ و تفسیر قرآن کریم
 • دارای تقدیرنامه مربی برتر از معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • عضو بنیاد نخبگان استان

 

 • مهارتها، دوره ها و گواهینامه ها
 • دارای مدرک تخصصی تربیت مدرس روخوانی و روان خوانی قرآن از سازمان دارالقرآن
 • دارای مدرک تربیت معلم حفظ قرآن کریم از سازمان اوقاف و امور خیریه
 • دارای گواهینامه پایان دوره آموزشی سطح عالی تجوید قرآن کریم زیر نظر استاد موسوی بلده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دارای مدرک داوری حسن حفظ قرآن از سازمان دارالقرآن
 • دارای مدرک داوری تجوید قرآن از سازمان دارالقرآن

 

 • سوابق شغلی و حرفه ای
 • مدیر مسئول موسسه فرهنگی قرآن و عترت بوتراب (علیه السلام) یزد از سال 1394 تا کنون
 • تدریس و آموزش حفظ قرآن کریم در مراکز قرآنی استان از سال 78 تاکنون
 • مدرس دوره تربیت معلم حفظ قرآن کریم
 • تدریس مباحث تجوید عالی در سطح استان
 • داوری مسابقات قرآن تا سطح منطقه از سال 78 تاکنون(اوقاف، دانشگاه سراسری، دانشگاه پیام نور، ارگان های دولتی، آموزش و پرورش و...)
 • طراح دوره های آموزشی حفظ تدبري قرآن مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بوتراب (ع)
 • تدوین طرح دوره تربیت معلم حفظ قرآن نوجوان در مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت بوتراب (ع)